کارگاه برنامه نویسی فرهاد

کارگاه برنامه نویسی فرهاد در مورخه 2019-03-20 به منظور ارائه و معرفی محصولات این تیم شروع به فعالیت کرد.